top of page
arrow3.png

AKADEMIE

ZIGZAG1.png

Ons glo aan elke kind se potensiaal. Akademie is ons hoogste prioriteit en daarom streef ons na ‘n hoë akademiese standaard.

Ons maak gebruik van die beste onderrigmetodes en nuutste tegnologie in ons klaskamers, om te verseker dat elke leerder se volle potensiaal bereik word.

IMGBIN_drop-down-list-computer-icons-png

AKADEMIE - GRONDSLAG-, INTERMEDIÊRE- & SENIORFASE

Akademiese Standaard

banner3.png
Standaarde
Akademie4.JPG
Akademie1.JPG
WhatsApp Image 2024-02-22 at 10.48.32_4cf445f2.jpg
Akademie2.JPG
Akademiese Toer.jpg
Akademie3.JPG
WhatsApp Image 2024-02-22 at 10.48_edite
WhatsApp Image 2024-02-22 at 10.48.33_a4769571.jpg
IMGBIN_drop-down-list-computer-icons-png
5.png

GRAAD R

GRAAD 1 -3

GRAAD 4 -6

GRAAD 7

• Afrikaans

• Wiskunde

• Lewensvaardigheid

• Afrikaans

• Wiskunde

• Engels FAL

• Lewensvaardigheid

• Sesotho

• Afrikaans Huistaal

• Engels FAL

• Wiskunde

• Natuurwetenskappe

& Tegnologie

• Sosiale Wetenskappe

• LV, bestaan uit:

-Liggaamlike Opvoeding

-Kreatiewe Kunste

-Persoonlike Ontwikkelling

• Afrikaans Huistaal

• Engels FAL

• Wiskunde

• Natuurwetenskappe

• Tegnologie

• Sosiale Wetenskappe

• Ekonomiese en

   Bestuurswetenskappe

• Skeppende kunste

• Lewensoriëntering

banner3.png
arrow3.png

GRAAD R TOT GRAAD 7 (KABV)

Kurrikulum

IMGBIN_drop-down-list-computer-icons-png
ZIGZAG2.png
kurrikilum

Ondersteuning en aanvulling tot Kurrikulum en Verryking

‘n Volledige Leerderondersteuningsentrum bied ondersteuning aan ons leerders.

ZIGZAG2.png
BLOKS.png

Ons glo aan elke kind se potensiaal. Akademie is ons hoogste prioriteit en daarom streef ons na ‘n hoë akademiese standaard. Ons maak gebruik van die beste onderrigmetodes.

Die volgende dienste word verskaf:

 

• Skolastiese evaluasies; berading; emosionele ondersteuning; remediërende onderrig; ekstra klasse; motoriese-

   assessering en hulpverlening

• Dienste van onafhanklike terapeute: Arbeidsterapeut; Spraakterapeute, Sielkundiges en Opvoedkundige praktisyn.

• Bystand en hulpverlening deur medici.

• Nasorgsentrums op die skoolterrein.

• Broodjieprojek.

• Tweedehandse klerebank.

• Nuutste tegnologie in ons klaskamers, om te verseker dat elke leerder se volle potensiaal bereik word.

• Kurrikulumverryking word gedoen deur WOLKSKOOL se aanlyn videolesse, werkkaarte en assesserings.

Ondersteuning
6.png

WISKUNDE

LABORATORIUM

E-LEER

AKADEMIESE

KOMPETISIES

Lesse word verryk deur ‘n verskeidenheid van elektroniese hulpbronne. D.m.v. Smartboards en Internettoegang in alle klasse, kry leerders toegang tot opvoedkundige video’s, powerpoint lesse en interaktiewe speletjies.

Die laboratorium beskik oor Wiskunde speletjies en apparaat waarmee abstrakte konsepte op ‘n konkrete manier aangeleer word.

Cami-Wiskunde is ‘n interaktiewe Wiskunde program en stel leerders in staat om d.m.v. tablette interaktief te leer.

Leerders kan deelneem aan ‘n verskeidenheid kompetisies.

Amesa; Wiskunde in Aksie;

Sanlam WOW Spelfees; ATKV Redenaars; ATKV Leesprojek;

Astro Quiz & Departementele Vasvrawedstryde

7.png

IN - EN

UITSTAPPIES

#LIEFLEES

PROJEK

BIBLIOTEEK

Die hart van die projek is om ‘n liefde vir lees en leesontwikkeling te bevorder.

Elke week tydens ‘n “Drop All and Read” periode, kry leerders kans om na voorlesings te luister, hul eie boeke te lees of hardoplees te oefen.

Elke graad het ‘n in- of uitstappie wat opvoedkundig van aard is.

Spesiale Dae by die Skool

• Gassprekers en kunstenaars

word genooi om leerders se

horisonne te verbreed.

• Entrepreneursdae

• Beroepsdag

• Storieboekdag

• Wêreld Hardopleesdag

Ons beskik oor ‘n goed toegeruste biblioteek met ‘n verskeidenheid van fiksie en nie-fiksie boeke

ZIGZAG1.png
ZIGZAG1.png
banner.png
IMGBIN_drop-down-list-computer-icons-png
BLOKS.png

Liggaamlike Opvoeding

ZIGZAG2.png

Hier by Jordania is dit vir ons belangrik dat leerders reeds van jongs af leer om aktief te wees.

Ons bied vir Graad 1 tot 7 leerders weekliks verskeie vaardighede.

 

Die aktiwiteite word aangepas om by elke ouderdomsgroep se vaardighede aan te pas. Die aktiwiteite word dan progressief aangepas soos die leerders ontwikkel.

 

Hierdie is ‘n groot hoogtepunt vir die leerders en hulle geniet dit baie!

Vaardighede

BLOKS.png

• Bewegingsvaardighede

• Ritme

• Lateraliteit

• Balans en koördinasie

• Ruimtelike aktiwiteite

• Perseptueel

• Sport en spele

ZIGZAG1.png
liggaamlike Opvoeding
Vaardighede
Aanvulling
IMG-20190515-WA0005.jpg
IMG-20190515-WA0006.jpg
IMG-20190515-WA0004.jpg
bottom of page